Pasaulinės organizacijos

Vilniuje paminėti susideginę tibetiečiai, atidengta Užupio konstitucija tibetiečių kalba

Evgenios Levin nuotrauka2012 m. spalio 10 d., minint tarptautinę žmogaus teisių dieną, nuo ankstyvo ryto Vilniaus Rotušės aikštėje plėvesavo Tibeto vėliava jau šešis dešimtmečius kinų valdžios uždrausta pačiame Tibete.

Aikštėje įsikūrusioje pavėsinėje visi norintys galėjo susipažinti su šiandienine situacija Tibete, pasirašyti solidarumo su tibetiečių tauta peticiją, raginančią pasaulio bendruomenę imtis aktyvių veiksmų ginant tibetiečių tautos taikos ir demokratijos siekius.

Plačiau >>

Solidarizuojantis su Tibetu – akcija „Liepsnojantys žmonės už laisvę“

94f8715e1594980a626458e887d104545e66c8f52011 m. lapkričio 3 d. okupuotame Tibete, protestuodama prieš Kinijos vykdomą politiką Tibeto regione, religijos bei žmogaus teisių suvaržymus, susidegino dar viena vienuolė. Tai jau vienuoliktas toks atvejis regione nuo šių metų kovo mėnesio.

Plačiau >>

Dalai Lama XIV: „Remdami tiesą, laisvę ir demokratiją jūs parodėte neužmirštamą pavyzdį kitiems“

Kovo 10 d. dieną pasaulis prisimena 1959 metais įvykusį tibetiečių sukilimą prieš Kinijos agresiją, kai tūkstančiai taikių žmonių Tibeto sostinėje Lhasoje reikalavo, kad kinų ginkluotosios pajėgos pasitrauktų iš Tibeto regiono. Šis sukilimas buvo nuslopintas jėga, o po jo kinų ginkluotosios pajėgos ėmėsi brutalių veiksmų prieš tibetiečių tautą, jų kultūrą bei religiją. Nuo to laiko skaičiuojama daugiau nei vienas milijonas tibetiečių aukų. Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama bei tūkstančiai tibetiečių buvo priversti bėgti iš savo šalies.

Plačiau >>

Vilniaus rotušės aikštėje plevėsavo Tibeto vėliavos

Evgenios Levin nuotrauka2011 m. kovo 10 d. dieną, minint 52-ąsias Tibeto nacionalinio sukilimo metines, Vilniaus Rotušės aikštėje buvo iškeltos Tibeto vėliavos. Taip pagerbti tūkstančiai žuvusių tibetiečių, kurie 1959 m. pavasarį Tibeto sostinėje, Lhasoje, protestavo prieš brutalią komunistinės Kinijos okupaciją.

Plačiau >>

Dalai Lama XIV: „Kaip tibetietis padarysiu viską, ką galiu, vardan Tibeto“

567730324c15c547362986e14731564c54c8c839_article_scaleSkelbiame Tibeto dvasinio ir politinio lyderio, Nobelio Taikos premijos laureato, Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV pareiškimą 52-ųjų taikaus tibetiečių nacionalinio sukilimo metinių proga, įvykusio 1959 metais Tibeto sostinėje, Lhasoje ir apėmusio visą okupuoto Tibeto regioną.

Plačiau >>

R. Hofertienė „Nepriklausomybė ar autonomija?“

Evgenios Levin nuotraukaPasaulio visuomenė sukrėsta protu neaprėpiamo tragedijos masto Mianmaryje, Kinijoje, kur gamta gali sunaikinti dešimtis tūkstančių žmonių per savaitę, parą ar net valandą! Ji gali nušluoti nuo žemės paviršiaus visą miestą ar net valstybę…

Plačiau >>

Apie Tibetą

Tibeto istorija

Nors Tibeto valstybės istorija prasidėjo 127 metais prieš mūsų erą, įsigalėjus Jarlungų dinastijai, šalį pirmą kartą 7 mūsų eros amžiuje suvienijo karalius Songcenas Gampo ir jo įpėdiniai. Nuo tada tris šimtmečius Tibetas buvo viena didžiausių Azijos galių, ką patvirtina ir įrašas, esantis Potalos rūmų kolonoje, bei to laikmečio Tangų dinastijos istorikai. Oficiali taikos sutartis tarp Kinijos ir Tibeto buvo pasirašyta 821–23 metais. Tarp dviejų šalių ji patvirtino demarkacijos liniją ir užtikrino, kad „tibetiečiai laimingai gyvens Tibete, o kinai – Kinijoje“.

Mongolų įtaka

Kuomet 13 amžiuje Čingischano vadovaujama mongolų imperija pasiekė Europą vakaruose ir Kiniją rytuose, Tibeto vadovai, priklausantys galingai Tibeto budizmo mokyklai Sakja, sudarė sutartį su mongolų valdovais norėdami išvengti Tibeto užkariavimo. Mainais į globą ir apsaugą Tibeto lamos pažadėjo politinę ištikimybę, palaiminimą bei dvasinius mokymus. Religiniai santykiai tapo tokie svarbūs, kad po kelių dešimtmečių užkariavęs Kiniją ir įkūręs Juan dinastiją Kublai chanas pakvietė Sakja lamą tapti savo imperijos mokytoju ir vyriausiuoju dvasininku.

Mongolų ir tibetiečių santykiai iki pat 20 amžiaus simbolizavo artimą tautinę, kultūrinę ir ypač religinę dviejų Centrinės Azijos tautų giminystę. Mongolų imperija buvo galinga imperija, ir kad ir kokie bebuvo jos valdovų bei tibetiečių santykiai, mongolai niekada Tibeto netapatino su Kinija ir nemėgino kaip nors jų sujungti.Politinius ryšius su Juan imperatoriumi Tibetas nutraukė 1350 metais, kuomet Kinija dar nebuvo išsilaisvinusi nuo mongolų. Ir tik 18 amžiuje Tibetas vėl pradėjo justi kitų valstybių įtaką.

Santykiai su mandžiūrais, gurkais ir kaimynais britais

Tibetas su kinų Ming dinastija (1368–1644) neplėtojo jokių ryšių. Kita vertus, Dalai Lama, 1642 metais padedant Mongolijos globėjui tapęs aukščiausiuoju Tibeto valdovu, tęsė religinį bendradarbiavimą su Mandžiūrijos imperatoriais, kurie nukariavo Kiniją ir įkūrė Čing dinastiją (1644–1911). Dalai Lama sutiko tapti dvasiniu Mandžiūrijos imperatoriaus mokytoju ir priėmė pastarojo globą bei apsaugą. Tokius dvasininko ir globėjo santykius (Tibete žinomus čo-jen vardu) Dalai Lama palaikė ir su kai kuriais Mongolijos kunigaikščiais bei Tibeto kilmingaisiais. Tai buvo vieninteliai formalūs ryšiai, egzistavę tarp tibetiečių ir mandžiūrų Čind dinastijos valdymo metu. Toks bendravimas neturėjo jokios įtakos Tibeto nepriklausomybei.

Politine prasme kai kuriems galingiems Mandžiūrijos imperatoriams visgi pavyko daryti tam tikrą įtaką Tibetui. 1720–1792 metais imperatoriai Kangsi, Jong Džen ir Čianlong keturis kartus siuntė į Tibetą imperijos kariuomenę, kad apsaugotų Dalai Lamą ir tibetiečius nuo mongolų, gurkų ar nuslopintų vidinius neramumus. Tokie žygiai sudarė imperatoriams galimybę didinti savo įtaką Tibete. Jie siuntė savo atstovus į Tibeto sostinę Lhasą, kurie savo valdovų vardu sėkmingai darė įtaką Tibeto vyriausybės sprendimams, ypač santykiams su kitomis šalimis.

Mandžiūrijos galios viršūnėje, kuri truko vos keletą dešimtmečių, situacija buvo gana panaši į supervalstybės ir satelito ar protektorato santykius. Jie tikrai buvo politiškai reikšmingi, tačiau stipresnė pusė nė kiek nemėgino kėsintis į silpnesnės valstybės nepriklausomybę. Tibetas niekada nebuvo prijungtas prie Mandžiūrijos imperijos, nekalbant jau apie Kiniją, ir pats sprendė svarbius užsienio politikos klausimus.

Mandžiūrijos įtaka netruko ilgai. Ji nieko negalėjo pakeisti, kai 1904 metais britai trumpam įsiveržė į Lhasą ir pasirašė su Tibeto vadovybe dvišalę sutartį – Lhasos konvenciją. Nepaisant prarastos įtakos, imperinės Kinijos vyriausybė ir toliau mėgino įsigalėti Tibete, ypač norėjo daryti įtaką Tibeto santykiams su kitomis šalimis. Kinų imperijos armija mėgino vėl įtvirtinti savo valdžią, kai 1910 metais įsiveržė į Tibetą ir okupavo Lhasą.

Po 1911 metų Kinijos revoliucijos ir Mandžiūrijos imperijos žlugimo Kinijos kariuomenė pasidavė Tibeto armijai ir buvo grąžinta į tėvynę remiantis Kinijos ir Tibeto taikos sutartimi. Dalai Lama dar kartą patvirtino visišką Tibeto nepriklausomybę, paskelbė deklaraciją ir užmezgė diplomatinius ryšius su kitomis šalimis, įskaitant ir Mongoliją.

Tibetas XX amžiuje

Tibeto statusas pasitraukus Mandžiūrijos kariuomenei buvo gana aiškus. Bet kokie ryšiai, egzistavę tarp Dalai Lamos ir Čing dinastijos Mandžiūrijos imperatorių, išblėso žlugus šiai imperijai ir dinastijai. 1911–1950 metais Tibetui pavyko išvengti kitų šalių įtakos ir elgtis kaip visiškai nepriklausomai valstybei.

Diplomatinius ryšius Tibetas palaikė su Nepalu, Butanu, Britanija ir vėliau su nepriklausoma Indija. Santykiai su Kinija liko įtempti. Kinai telkė armiją prie Tibeto sienų ir primygtinai ragino Tibetą „prisijungti“ prie Kinijos respublikos bei skelbė pasauliui, kad, neva, tibetiečiai yra viena iš penkių Kinijos rasių.

Norėdami sumažinti įtampą tarp Kinijos ir Tibeto, britai 1913 metais Šimloje sušaukė trišalę konferenciją, kur vienodomis teisėmis susitiko trijų šalių atstovai. Britų delegacija priminė savo kolegoms kinams, kad Tibetas dalyvauja kaip visiškai nepriklausoma valstybė, nė kiek nepriklausanti nuo Kinijos. Konferencija nebuvo sėkminga, nes neišsprendė Kinijos ir Tibeto tarpusavio problemų. Nepaisant to, buvo svarbu, kad buvo atnaujinta britų ir tibetiečių draugystė, pasirašyta dvišalė prekybos ir sienų sutartys. Pasirašę jungtinę deklaraciją Didžioji Britanija ir Tibetas susitarė nepripažinti Kinijos siuzereniteto ar kitų ypatingų jos teisių Tibete, kol ji nepasirašys Šimlos Konvencijos, kuria remiantis užtikrinamos Tibeto valstybės sienos, jos teritorinis vientisumas ir visiška autonomija. Kinija niekada nepasirašė Konvencijos, nors Jungtinė Deklaracija liko galioti.

Tibetas tarptautinius ryšius palaikė per diplomatines Britanijos, Kinijos, Nepalo ir Butano misijas Lhasoje, be to, siųsdamas savo delegacijas į kitas šalis. Kai Indija tapo nepriklausoma, Britanijos misiją Lhasoje pakeitė Indijos misija. Antrojo pasaulinio karo metais Tibetas išliko neutralus, nežiūrint Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Kinijos spaudimo leisti gabenti krovinius per Tibetą.

Tibetas niekada intensyviai nebendravo su kitomis šalimis, tačiau buvę Tibeto partneriai elgėsi su juo kaip su bet kuria suverenia valstybe. Tarptautinis jo statusas nė kiek nesiskyrė, sakykime, nuo Nepalo. Kai Nepalas 1949 metais pasiprašė priimamas į Jungtines Tautas, vieną iš privalumų paminėjo sutartį ir diplomatinius ryšius su Tibetu, norėdamas pademonstruoti savo kaip valstybės brandą.

Įsiveržimas į Tibetą

Lemtinis Tibeto istorijos taškas buvo 1949 metai, kuomet Kinijos liaudies išlaisvinimo armija pirmą kartą įžengė į Tibetą. Nugalėjusi nedidelę Tibeto armiją ir okupavusi pusę šalies, Kinijos vyriausybė Tibeto vyriausybei 1951 metų gegužę primetė vadinamąjį „17 punktų sutartį taikiam Tibeto išlaisvinimui“. Ji buvo pasirašyta per prievartą, todėl nebuvo teisėta tarptautinės teisės požiūriu. 40 tūkstančių kareivių kariuomenė, Lhasos okupacijos ir visiško šalies sunaikinimo baimė paliko tibetiečius be jokio pasirinkimo.

Pasipriešinimas kinams augo, ypač Rytų Tibete, tačiau didėjo ir Kinijos represijos, įskaitant religinių pastatų griovimą ir vienuolių bei kitų valstybės veikėjų įkalinimą. 1959 metais populiarus sukilimas Lhasoje virto masinėmis demonstracijomis. Tuo metu Kinija žiauriai numalšino sukilimą. Vien Lhasos regione buvo nužudyta apie 87 tūkstančiai tibetiečių, o Dalai Lama pabėgo į Indiją, kur iki dabar vadovauja Tibeto vyriausybei tremtyje, Dharamsaloje. 1963 metais Dalai Lama paskelbė demokratinio Tibeto konstituciją. Ją žymiu mastu sėkmingai realizavo Tibeto vyriausybė tremtyje.

Tuo tarpu Kinijos valdžios vykdomi Tibeto dvasininkų persekiojimai, nuolatiniai žmogaus teisių pažeidimai ir masinis religinių bei istorinių pastatų naikinimas nepalaužė tibetiečių troškimo priešintis savo tapatybės naikinimui. Dėl kinų okupacijos žuvo apie 1,2 milijono tibetiečių (daugiau kaip viena šeštoji visų gyventojų). Laimei, nauja tibetiečių karta yra ne mažiau ryžtinga susigrąžinti šalies nepriklausomybę, kaip ir senesnieji Tibeto gyventojai.

Paruošta pagal: http://studentsforafreetibet.org

Tibeto Nacionalinis himnas

„Tegul viso pasaulio būtybės mėgaujasi laime ir taika…“ – tai eilutė iš Nacionalinio Tibeto himno, žinomo kaip „Gyallu“, kurį 1950 metais parašė Trijangas Rinpočė. Kinijos okupuotame Tibete šis himnas, kaip ir Tibeto vėliava ar Jo Šventenybės Dalai Lamos atvaizdas yra draudžiami.

Tenušvinta Budos šviesa.
Jis – visus norus išpildanti brangenybė, visų lūkesčių lobynas.
Tegul atneša laimę bei gėrį
pasauliečiams ir išlaisvinimą visiems!

O dorieji žmonės, kuriais pasaulis laikosi,
ir visos būtybės, kurios Mokymą sergi,
teaugina dorybės jūsų darbus!
Kieti kaip deimantai
remkite visas pasaulio šalis
su atjauta ir meile!

Tegul tvyro virš mūsų tobuloji visatos Tvarka,
kupina šimtų gerųjų savybių,
tegul prie jos prisiliečiant stiprėja mūsų gera valia.
Tegul trijose Tibeto srityse plinta
dvasinės ir pasaulietinės valdžios
laimė bei šlovė – naujasis aukso amžius.
Tegul Budos Mokymas plinta į visas pusės,
tegul viso pasaulio būtybės mėgaujasi laime ir taika.

Tegul padedant nuostabiajai Dharmos saulės šviesai ir palankioms sąlygoms
Tibete gyvenančios būtybės visada laimi kovoje su tamsiosiomis blogio jėgomis.

Vertė Vladimir Korobov, Arūnas Brazauskas

Šį himną paklausyti galite ČIA

Thubten Samdup: „Situacija Tibete yra kritinė“

26953f7d8bd4a1d7bc5f7daf75ffd50a5310a8d82010 m. birželio viduryje Lietuvoje lankėsi Tibeto dvasinio lyderio Dalai Lamos atstovas Šiaurės Europai, Lenkijai ir Baltijos šalims Thubtenas Samdupas. Siūlome šia proga įvykusį pašnekesį apie Tibeto situaciją šiandien, dialogo su Kinijos valdžia galimybes bei taikos kelią, kurį pasirinkę Tibeto žmonės jau puse amžiaus neša okupacijos naštą.

Plačiau >>

Užupyje atidarytas Tibeto skveras

Evgenios Levin nuotrauka2010 m. birželio 15 d., minint Lietuvos okupacijos ir genocido dieną, Vilniuje, Užupyje, Malūnų gatvėje, oficialiai atidarytas Tibeto skveras. Ceremonijos metu, kurioje dalyvavo ir Tibeto dvasinio lyderio Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV atstovas Šiaurės Europai, Lenkijai ir Baltijos šalims Thubtenas Samdupas, atidengta paminklinė Tibeto skvero lentelė.

Plačiau >>

Julius Sasnauskas OFM. Tibeto veidrodis

136997fdaa129bc1be7b8fd80a25a17487c221c1Sovietmečiu Užupyje gyvenęs senas profesorius, kuris buvo sugalvojęs būdą, kaip patikrinti savo pašnekovų kultūros bei padorumo lygį. Jis užvesdavo kalbą apie žydus. Nekaltą kalbą, be priekaištų ar spaudimo. Tiesiog prasitardavo, jog egzistuoja tokia tauta, kad ji persekiota bei žudyta, ir laukdavo reakcijos. Iš kelių pašnekovo frazių jam būdavę aišku, su kuo turi reikalą. Egzaminavimo smulkmenų nežinau, pats tada nedominau profesorių. Įsiminė tai, kad yra temų, reiškinių, situacijų, kurios nuolat spendžia mums spąstus.

Plačiau >>

Išsaugoti Tibetą – išsaugoti žmogiškumą

Paulius Normantas. Tibetas, 1994 m. Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos dvidešimtmečio, išvakarėse Tibetas mini 51-ąsias Nacionalinio sukilimo metines. 1959 metais šią dieną Lhasos regione prasidėjo tibetiečių sukilimas, kuris buvo žiauriai numalšintas ir Kinija galutinai okupavo Tibetą, o jo dvasinis lyderį Dalai Lama XIV bei daugelis taikių gyventojų buvo priversti bėgti į Indiją.

Plačiau >>

Meninė-pilietinė akcija „Čia – Tibeto skveras“

Evgenios Levin nuotrauka2010 m. vasario 6 d. Vilniuje, Užupio rajone, Malūnų gatvės skverelyje įvyko meninė-pilietinė akcija „Čia – Tibeto skveras“ skirta Tibeto vardo skverelio iniciatyvai palaikyti. Akcijos metu buvo atidengta iš ledo padaryta skulptūrinė kompozicija „Stupa“, ant sniego pieštos mandalos, rinkti parašai dėl Tibeto vardo suteikimo šiam Užupio skverui.

Plačiau >>

Žvakutės už Tibeto laisvę

037d8104dec628ee2cfc3d685511a5f7b4911cf92008 m. rugpjūčio 7 d. Vilniaus rotušės aikštėje vyko pasaulinė šviesos akcija už laivą Tibetą. Šią dieną daugelyje pasaulio šalių vyko analogiškas renginys solidarizuojantis su okupuotais tibetiečiais ir tokiu būdu išreiškiant užuojautą ir viltį dėl šviesesnės jų ateities. Pasaulinėje akcijoje įvairiose šalyse dalyvavo per milijoną žmonių, o akcijos iniciatyvą palaimino Jo Šventenybė Dalai Lama XIV.

Plačiau >>

J. Vaiškūnas. Kinija priartėjo, Tibetas nutildytas

Kai pompastiškame olimpiados atidarymo cirke tarp spalvingų fejerverkų Euroazijinių „deržavų“ diktatoriai Hu Dzintao (Hu Jintao) bei Vladimiras Putinas fiureriškais mostais sveikino olimpiečius – sušaudyta Tibeto širdis tebekraujavo, o į Gruziją jau riedėjo okupantų tankai…