Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizito Lietuvoje sąmata

Evgenios Levin nuotraukaRugsėjo 11–14 d. Vilniuje lankysis Tibeto dvasinis lyderis, vienas ryškiausių pasaulio autoritetų Jo Šventenybė Dalai Lama XIV. Unikalią galimybę susitikti su Jo Šventenybe rugsėjo 13 d. turės kiekvienas norintis – Jo Šventenybė skaitys viešą paskaitą „Kelias į Taiką ir Laimę Globalioje visuomenėje“ „Siemens“ arenoje.

Ši paskaita – nekomercinis ne pelno siekiantis renginys – už bilietus renkamos aukos vizito išlaidoms padengti. Surinkus daugiau lėšų – jos bus panaudotos Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV nuožiūra.

Paremti Jo Šventenybės vizitą taip pat galima pervedant norimą paaukoti pinigų sumą į vizitui skirtą sąskaitą:

Gavėjas:
VšĮ Baltijos aplinkos forumas.


Įmonės kodas: 110090837

Sąskaitos Nr. ir banko rekvizitai: A/s LT624010042401021836, AB DNB bankas, banko kodas: 40100.

Mokėjimo paskirtis: jei norima paremti išskirtinai Dalai Lama vizitą arba Tibeto kultūros renginius, prašome tai nurodyti mokėjimo paskirtyje.

Vizito organizavimas ir finansų valdymas, organizatorių ir Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV biuro sutarimu, vykdomas pagal griežtus skaidrumo reikalavimus:

  • Jo Šventenybės vizitas negali būti išnaudojamas lėšų ir paramos organizacijoms rinkimui, gautos lėšos gali būti panaudotos apmokėti išskirtinai tik tiesiogines vizito ir jo metu vykstančių renginių išlaidas;
  • Pasibaigus Jo Šventenybės vizitui, jokios piniginės aukos šiam tikslui nebeturi būti renkamos;
  • Jo Šventenybė nepriima jokio užmokesčio už paskaitų skaitymą;
  • Siekiant užtikrinti skaidrumą, vizito organizatoriai įsipareigoja visuomenei pristatyti detalią finansinę ataskaitą paskaitos „Siemens“ arenoje metu, dalyvaujant Jo Šventenybei. Detali finansinė ataskaita taip pat bus skelbiama šioje interneto svetainėje;
  • Organizatorių pateiktą finansinę ataskaitą tikrins nepriklausimi auditoriai. Jų išvados bus siunčiamos Londone įsikūrusiai Centrinės Tibeto vyriausybės atstovybei, kuri koordinuoja šio vizito organizavimą Lietuvoje, o vėliau perduodamos Jo Šventenybės Dalai Lamos biurui Indijoje. Auditorių išvados taip pat bus skelbiamos šioje interneto svetainėje;
  • Organizatoriai Lietuvoje Jo Šventenybės vizitą organizuoja tik savanoriškais pagrindais, t.y. už šį darbą negaudami jokio finansinio atlygio.

Jo Šventenybės Dalai Lamos vizito Lietuvoje numatomos išlaidos siekia 168,9 tūkst. litų.  Žemiau pateikiama detali numatomo vizito išlaidų samata (atnaujinta: 2013.09.12):

Nr. Išlaidų kategorija Suma, Lt
1 Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV ir jo delegacijos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos 45328
2 Tiesioginės išlaidos viešai paskaitai „Siemens“ arenoje: patalpų, vaizdo ekranų, įgarsinimo aparatūros nuoma ir kt. 26923
3 Mokestis už bilietų pardavimo administravimą (Tiketos sistemoje, pagal šiai dienai parduotų bilietų skaičių), kiti mokėtini mokesčiai 33370
4 Vizito viešinimo išlaidos  (spausdintinė informacinė medžiaga, reklaminio skyderio talpinimas ir pan.) 11550
5 Tiesioginės išlaidos renginiui Vilniaus rotušėje: vertimo technikos nuoma, vertimas, dekoracijų įsigijimas ir kt. 3300
6 Atminimo skulptūros „Mandala“  įrengimas Tibeto skvere 29604
7 Tibeto vienuolių ritualinių Čam šokių vakaro ir mandalos kūrimo išlaidos (Tibeto kultūros dienų renginiai) 9575
8 Atminimo skulptūros atidengimo Tibeto skvere, Jurgos Ivanauskaitės nuotraukų, thankų parodos, filmų seansų, susitikimo su Ngawang Phuntsok išlaidos (Tibeto kultūros dienų renginiai) 8782
9 Auditas 500
  IŠLAIDOS, VISO 168932

Šiuo metu jau surinkta lėšų (atnaujinta: 2013.09.12):

  • Iš bilietų į paskaitą – 178696.00Lt
  • Iš rėmėjų – 28348.22Lt

Kviečame visus prisidėti prie Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizito pageidaujama auka įsigyjant bilietą į paskaitą arba skiriant paramą.

Tiksli finansinė ataskaita bus skelbiama viešai po nepriklausomo audito išvados.

Jo Šventenybės Dalai Lama  XIV vizito Lietuvoje organizacinis komitetas: Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, Leonidas Donskis, Vytis Vidūnas, Rūta Norkutė, Robertas Mažeika, Žymantas Morkvėnas, Kęstutis Navickas, Radvilė Racėnaitė, Aidas Arkušauskas.

Informacija kontaktams:

  • Dėl paramos ir organizacinių klausimų: Kęstutis Navickas (kestutis.navickas@bef.lt, tel: +370 689 71 355); Rūta Norkutė (rutadm@gmail.com, tel.: +370 645 34504);
  • Dėl informacijos spaudai ir komunikacijos: Žymantas Morkvėnas (tel.: +370 614 72597).