Čam: tibetiečių vienuolių iš Sera vienuolyno atliekami ritualiniai šokiai

7875417_origJo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizito proga Vilniuje rugsėjo 7-28 d. vyks Tibeto kultūros dienos, kurių metu bus rengiamos tibetietiško meno, fotografijų parodos, kino filmų peržiūros, susitikimai bei vakarai. Visi renginiai į Tibeto kultūros dienas – nemokami (išskyrus kino filmo „Pasakoje“ peržiūros). Rugsėjo 8 d. (sekmadienis) 17.00 val. ir rugsėjo 11 d. (trečiadienis) 18.00 val. Mokytojų namų Didžiojoje salėje (Vilniaus g. 39) tibetiečiai vienuoliai demonstruos ritualinius Čam šokius.

Iki kinų invazijos Tibete veikė daugiau nei 7000 vienuolynų. Dauguma jų buvo sugriauti per pirmąjį okupacijos dešimtmetį, o išlikusieji, deja, tebegriaunami ir šiandien. Svarbiausi ir žinomiausi buvo aplink Tibeto sostinę Lhasą išsidėstę Sera, Drepungo ir Gandeno vyrų vienuolynai. Sera vienuolyną 1419 m. įkūrė Džamčen Čodžej (1352-1435), vieno didžiausių Tibeto budizmo Mokytojų Dže Conkapos tiesioginis mokinys.

Kinijos Liaudies išsivadavimo armija įsiveržė į Tibetą 1959 m. ir netrukus jį visą okupavo. Sera vienuoliai mėgino nepaklusti okupaciniam rėžimui ir buvo žiauriai nubausti – Kinijos armija vienuolyną subombardavo. Daugelis iš tuomet vienuolyne gyvenusių 6000 vienuolių žuvo, kiti vėliau pateko į koncentracijos stovyklas, kur buvo priversti išsižadėti savo vienuoliško gyvenimo ir sunkiai dirbti. Ir tik apie 500 vienuolių pasisekė pabėgti į Indiją paskui į ten pasitraukusį Jo Šventenybę Dalai Lamą XIV. Tokiu būdu buvo ne tik pertraukta ilgus amžius klestėjusio Sera vienuolyno istorija, bet ir negrįžtamai sunaikinti unikalūs rankraščiai bei autentiški religinio meno kūriniai. Dabar išlikusiuose sugriauto vienuolyno pastatuose Tibete begyvena tik apie 300 vienuolių.

Jo Šventenybei Dalai Lamai XIV skatinant, o tibetiečius pabėgėlius priglaudusiai Indijai sutikus, pagrindiniai Tibeto vienuolynai Drepungas, Gandenas ir Sera bei kiti budistiniai centrai atkurti Indijoje. Sera vienuolynas atkurtas Bylakuppe vietovėje, Karnatakos valstijoje, Indijos pietuose.

HHDL2013-20-CHAM_f7a9638Šiame, kaip ir kituose atkurtuose vienuolynuose, toliau tęsiamas vienuoliškas gyvenimo būdas ir budistinių mokymų tradicijos, ilgus šimtmečius puoselėtos, bet dabar ribojamos okupuotame Tibete. Mokslai Indijoje atkurtame viename iš didžiausių tibetiečių vienuolynų yra prilyginami vakarų universitetinėms studijoms. Pagrindinis skirtumas tas, kad studentai yra vienuoliai. Visas studijų pakopas baigę vienuoliai, o tai trunka 10 – 20 metų, gauna Gešė vardą, kuris atitinka vakarietišką mokslų daktaro laipsnį. Tokių vienuoliškų universitetų tikslas – ne tik perduoti intelektualiąsias žinias, bet ir išmokyti meditacijos bei dvasinių praktikų metodų.

Tibetiečių pabėgėlių srautas į Indiją nenutrūksta ir šiandien. Daugelis tibetiečių – ir pasauliečių, ir vienuolių – renkasi sunkią emigranto dalią todėl, kad nori, nevaržomi ateistinės Kinijos įstatymų, laisvai praktikuoti budizmą, gilinti žinias budistinių vienuolynų universitetuose. Per pastaruosius metus daug tibetiečių pabėgėlių, siekdami tapti vienuoliais, atvyko ir į Sera vienuolyną, kuriame gyvena 3500 vienuolių. Įprastai vienuolynai yra išlaikomi iš aukų, šiek tiek užsidirba iš ritualinės atributikos ir tibetietiškų suvenyrų prekybos. Patys tibetiečiai stengiasi remti Sera vienuolyną viskuo, kuo gali. Tačiau nuolatos augantis vienuolių skaičius šiandieną lemia tam tikrus vienuolyno komplekso ir ten gyvenančių vienuolių išlaikymo sunkumus.

Sera vienuolyno vienuoliai, norėdami atkreipti dėmesį į okupuoto Tibeto kultūrai ir jos išlikimui kylančias grėsmes ir manydami, kad religinis budistinis menas yra visam pasauliui priklausantis dvasinis paveldas, sutiko atvykti į Lietuvą, kur pristatys kelias tik vienuolių atliekamas religines menines praktikas: surengs ritualinių Čam šokių ir ritualinio giedojimo pasirodymus, supils, o vėliau suardys Avalokitešvarai, athautos Bodhisatvai, skirtą smėlio Mandalą.

Vienuolių atliekami ritualiniai Čam šokiai ir giesmės bei Avalokitešvaros smėlio Mandalos sukūrimo ritualas taps svarbia Tibeto kultūros dienų, skirtų Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizitui į Lietuvą, dalimi.

Šokiai

HHDL2013-20-CHAM_f7a9622Lietuvos žiūrovams bus pristatomi ritualiniai šokiai, kurie įprastai yra atliekami per budistines iškilmes vienuolyno kieme. Vienuoliai pasirodo apsirengę spalvingais kostiumais ir prisidengę veidus įspūdingomis kaukėmis. Šokį lydi tradiciniais instrumentais vienuolių atliekama muzika. Čam šokiai yra laikomi savita meditacijos forma ir aukojimu dievybėms. Todėl ir Lietuvoje vienuoliai iš pradžių pasimels, laimindami renginio vietą ir sutelkdami visas pozityvias visatos energijas tam, kad ceremonija būtų palanki ir šokiams, ir susirinkusiai publikai. Vienuoliai viliasi, kad autentiškos tibetiečių kultūros pristatymas padės praplėsti žinias apie sakralinę Tibeto kultūra, o renginio intencija prisidės prie taikos pasaulyje išsaugojimo.
Šokis „Jakas ir Elnias“

Elnias Tibete simbolizuoja taiką, panašiai kaip vakaruose balandis. Elnias iš tiesų yra taikus ir paklusnus gyvūnas, žolėdis. Jis taip pat yra neužterštos aplinkos simbolis, nes elniai gyvena tik laukinėje žmonių nepaliestoje gamtoje. Šokyje elnias pristatomas kaip gamtos saugotojas, o šokėjo atliekami specifiniai judesiai simbolizuoja apsivalymą.

Jakas yra Tibeto simbolis. Tai yra Himalajų priekalnių gyvūnas, labai mylimas ir vertinamas tibetiečių. Vietiniai klajokliai juo gabena krovinius, joja patys, jako vilną naudoja drabužiams, o mėsą maistui, iš jako patelės pieno gamina sviestą, sūrį ir jogurtus.

Šokis „Retingas“

Retingo vienuolynas buvo įkurtas 1056 metais. Jį įkūrė Dromtonpa, kuris buvo vyriausias žinomo Indijos išminčiaus Atišos mokinys. Kaip pasakojama, budistinio panteono deivė Tara perdavė Atišai, kad tibetietis, vardu Dromtonpa, Tibete įkurs vienuolyną, kuris virs svarbiu budizmo sklaidos centru. Šiame vienuolyne yra garsios penkių dievybių, Budos Mokymo gynėjų, skulptūros. Šokis, pavadintas vienuolyno vardu, susijęs su trimis pagrindinėmis iš jų.

HHDL2013-20-CHAM_f7a0139 (1)Šokis „Milarepa ir medžiotojas Gompo Dorje“

Milarepa, Tibeto šventasis, jogas ir poetas, gyvenęs XI amžiuje šalies pietuose, aktyviai praktikavo budizmą. Jam pavyko per vieną gyvenimą pakelti nežinojimo šydą ir pasiekti visišką Nušvitimą. Jo gyvenimas buvo pilnas dramatiškų įvykių.

Šiuo šokiu jums bus pristatyta medžiotojo Gompo Dordžės ir Milarepos susitikimo istorija. Milarepa meditavo savo urve, kai pastebėjo nuo medžiotojo Gompo Dordžės ir jo pikto šuns sprunkantį išsigandusį elnią. Milarepa, matydamas elnio išgąstį, širdingai uždainavo. Gompo Dordžė iš pradžių norėjo užmušti Milarepą, tačiau besiklausydamas dainos pajuto, kaip siela ėmė keistis. Jis paniro į Milarepos šventumą, išsižadėjo savo smurtinių veiksmų ir pasiryžo sekti Dharmos keliu, mokydamasis iš Milarepos.

Sniegynų liūto šokis

Kadaise Tibete gyvenę Sniegynų liūtai labai seniai išnyko. Šių gyvūnų atvaizdus galime pamatyti nacionalinėje Tibeto vėliavoje. Sniegynų liūtas reprezentuoja dvi Tibeto valdžią apjungiančias jėgas: laiko ir dvasinės galios, metodo ir išminties. Šis šokis yra pagarbos atidavimas Tibetui.

Šokis „Tashi Sherpa“

Tai džiaugsmo šokis, atliekamas svarbiomis progomis, tarkime, atgimėlių pripažinimo ceremonijose, religinių pastatų atidarymo proga, sutinkant Jo Šventenybę Dalai Lamą XIV. Šokėjų kostiumų ornamentai ir kaukės su ilgomis baltomis barzdomis simbolizuoja ilgą gyvenimą.

yakSakralinės dainos

Ši šventa iškilmingu tonu atliekama daina yra skirta visų gyvų būtybių laimei. Ši daina priklauso vienai iš keturių tibetietiško budizmo tradicijos atšakų – Gelugo mokyklai, įsteigtai Lamos Conkapos. Šiuo metu Gelugo mokyklos galva yra Jo Šventenybė Dalai Lama XIV.

Dedikacijos ir Tibeto himnas

Visus savo veikla sukauptus dvasinius nuopelnus vienuoliai paskiria visų gyvų būtybių gerovei bei ilgam gyvenimui visų, kurie rūpinasi tų būtybių laime. Vienuoliai taip pat meldžiasi, linkėdami visiems į jų pasirodymą susirinkusiems žiūrovams ilgo ir džiaugsmingo gyvenimo.

Skambant nacionaliniam Tibeto himnui, pagarbos ženklan dera atsistoti ir pagalvoti apie tai, kad šis himnas šiandieną negali skambėti okupuotame Tibete.

Pastaba: čia pateikta tradicinė šokių programa gali keistis, pritaikant ją prie atlikimo progos.