Nukankinto vienuolio liudijimas: Tibeto žmonės kenčia prievartą, žvėriškas bausmes

Vienuolis Nyima Dakpa Kyeri 1999 m.Nyima Dakpa Kyeri buvo vienuolis priklausantis Tavu Nyitso vienuolynui Kardze Tibeto autonominėje prefektūroje Sinčiuanio provincijoje. Kaip vienuolis šalia kitų dalykų jis studijavo Tibeto istoriją. Tai jam leido suprasti koks buvo gyvenimas Tibete prieš kinų okupaciją. Tibetas buvo stipri, galinga imperija. Nyima Dakpa gyveno Tibete patiriančiame kinų žiaurumą ir privalėjo veikti siekdamas atskleisti šią neteisybę.

1998-1999 Nyima Dakpa platino skrajutes, kuriose išreiškė Tibeto laisvės troškimą. Išplatinęs 7 skirtingas skrajutes jis buvo suimtas ir sumuštas. Smurtas tęsėsi tol, kol jis prisipažino platinęs skrajutes. Tuomet Nyima Dakpa buvo mušamas tol, kol lūžo koja ir prarado sąmonę. Po šių smurtingų tardymų buvo išsiųstas į Čengdu, Sinčiuanio provincijos sostinę, kur jam turėjo būti paskirta bausmė.

Nyima Dakpa buvo paskirti devyni metai kalėjimo. Praėjus vos keliems mėnesiams po bausmės paskyrimo jis buvo beveik mirtinai sumuštas, todėl bausmės laikotarpio žinojo neišgyvensiąs. Arešto metu Nya Dakpa buvo fiziškai stiprus ir sveikas vienuolis. Mirties patale jis matomas nualintas, su kvėpavimo vamzdeliu prijungtu prie nosies, intraveniniu vamzdeliu prisegtu prie vienos ir širdies ritmo matuokliu prisegtu prie kitos rankos. Nyima Dakpa mirė 2003 metais, praėjus ketveriems metams po sulaikymo.

Vienuolis Nyima Dakpa Kyeri mirties patale 2003 m.

Vienuolis Nyima Dakpa Kyeri mirties patale 2003 m.

2001-ųjų rugsėjo 1-ąją Nyima Dakpa parašė nuoširdų kreipimąsi ir savo suėmimo bei kančios istoriją. Jame Nyima Dakpa išreiškė Tibeto laisvės siekį bei papasakojo apie savo kančias patirtas kalėjime.

Žemiau pateikiamas Nyima Dakpa ranka rašytas liudijimas:

Brangus Jo Šventenybe Dalai Lama ir Tibeto tėvynainiai,

Esu jaunas tibetietis iš Tavu, Khamo. Mano vardas Nyima Dakpa Kyeri. Nesu didis mokslininkas nei turtuolis, tačiau esu žmogus giliai mylintis savo tautą.

Dėl šios priežasties išreiškiu savo požiūrį, kad mes, Tibeto žmonės, esame sumenkinti iki atsilikusiųjų ir priversti kentėti priespaudą, draudžiančią mums net pamatines žmogaus teises, viena iš jų – teisė studijuoti savo kalbą. Daugybę kartų studijavau šias priespaudos sąlygas, kuriose mes neturime jokių politinių teisių.

Retkarčiais man pavykdavo studijuoti Tibeto istoriją – kaip mūsų protėviai imperatoriai sukūrė savo politinę imperiją ir galią; pilnai save absorbavau didingame Tibeto istorijos spindesyje, todėl širdyje apsisprendžiau, kad jei kada teks paaukoti savo gyvenimą, tai padarysiu dėl savo žmonių. Taigi iš širdies gelmių gimė nuoširdus troškimas – „kad Tibeto žmonės atgautų tikrąją laisvę ir įkurtų Tibeto valstybę.“

Su tokiu aistringu troškimu savo širdyje Tavu mieste ant pastatų sienų išplatinau skrajutes 1998 m. rugsėjo 9 d., 1999 m. lapkričio 10 d., 1999 m. lapkričio 12 d., 1999 m. lapkričio 19 d., 1999 m. gruodžio 6 d. 1999 m. gruodžio 29 d. ir 2000 m. sausio 7 d. Skrajutėse buvo prašoma „kinų palikti Tibetą ir leisti Tibetui tapti laisvam“. Ant skrajučių pasirašiau.

Nyima Dakpa Kyeri kreipimąsis parašytas 2001-ųjų rugsėjo 1-ąją

Nyima Dakpa Kyeri kreipimąsis parašytas 2001-ųjų rugsėjo 1-ąją

Deja, nepasiekęs jokio rezultato vos nepraradau gyvybės. 2000 metais man lankantis Lhasoje gegužės 22 d. keturi apsaugininkai iš Viešosios Apsaugos Biuro mane suėmė. Nieko neklausę jie mane žiauriai sumušė kad negalėjau pratarti nė žodžio. Negavęs nė kąsnelio maisto ar lašelio vandens buvau įsodintas į lėktuvą ir nuskraidintas į Čengdu.

Čengdu buvau perduotas kažkokiems policijos pareigūnams, kurie vėl mane sumušė. „Velnio apimtos“ kinų saugumo pajėgos buvo žvėriškos ir negailestingos; jie mane taip smarkiai sumušė, kad vos nepraradau gyvybės, tačiau praradau sąmonę. Kai ją atgavau buvo apie 1-a valanda nakties. Negalėjau pajudėti iš skausmo. Nejutau vienos rankos, lyg jos nė nebūtų.

Po dešimties dienų, kai pasiekiau Tavu, buvau priverstas iškęsti dar vieną tardymą. Nepakėlęs kankinimų prisipažinau dalinęs skrajutes. 2000 m. spalio 5 dieną Tarpinis Kardze Tibeto Autonominės Prefektūros Liaudies Teismas paskyrė man bausmę – devynis metus griežtame kalėjime. Tačiau šiuo metu dėl patirtų skausmingų kankinimų tapau fiziškai labai silpnas: negaliu suvalgyti nė kąsnelio ir viena mano koja yra lūžusi. Esu įsitikinęs, kad greitai mirsiu, tačiau neketinu bijoti mirties –tikrai ne.

Tuo metu, kai mano gyvybės srovės tekėjimas bus benutrūksiantis, išreikšiu tai savo dėdei Jovo Kyab ar bičiuliui tibetiečiui; visa ką man reikia padaryti, tai kreiptis per Jo Šventenybę Dalai Lamą, skelbti pasauliui, kad Tibeto žmonės kenčia prievartą, žvėriškas bausmes.

Tibeto tėvynainiai, to paties kūno ir kaulų, mes visi turime žinoti apie žvėriškus žeminimus, vykdomus kinų rankomis, nelegalius jų veiksmus daromus Tibete. Mes privalome visais įmanomais būdais vienytis ir protestuoti prieš Kiniją.

Nyima Dakpa Kyeri

2001 m. rugsėjo 1 d.“

Apibūdindamas sąlygas, kurios galiausiai jį nužudė, Nyima Dakpa nuoširdžiai kreipėsi siekdamas, kad pasaulis sužinotų apie negailestingą kinų elgesį su tibetiečiais ir vylėsi, kad tai šios sąlygos ims keistis. Nuo to laiko Kinijos Liaudies Respublika turėjo dvi peržiūras Jungtinėse Tautose, buvo pripažinta Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos nare, išleido kelis su žmogaus teisėmis susijusius nutarimus ir paskelbė kelias reformas. Tačiau jų nežmoniškas elgesys nepasikeitė. Užtenka prisiminti negailestingus Liaudies Ginkluotos Policijos veiksmus Sinčiuanio provincijoje 2008-aisiais, kuomet kinų pareigūnai buvo drąsinami naudoti jėgą prieš protestuojančius tibetiečius.

Tibete situacija nepagerėjo. Tibetiečiai vis dar išgyvena tai ką patyrė Nyima Dakpa. Dėl Xi Jinping‘o vykdomos politkos tibetiečiai yra kalinami, mušami ir žudomi. Ngawang Jamyang, Tibeto budizmo tyrinėjojas, suimtas 2013-ųjų lapkričio 23-ąją. Mažiau nei po mėnesio policija gražino jo palaikus artimiesiems. Kaip Nyima Dakpa, Ngawang Jamyang buvo sveikas prieš sulaikymą, o po mirties kūne buvo galima pamatyti akivaizdžias mušimo ir kankinimų žymes. Skirtingai nei Nyima Dakpa, Ngawang Jamtang neišgyveno iki jam paskirto nuosprendžio paskelbimo.

Nepaisant pažadėtų reformų Kinijos Liaudies Respublikoje intelektualai ir vienuoliai tibetiečiai tebėra žudomi ir kankinami. Jei Kinijos Liaudies Respublikos reformomis norima pasiekti teigiamų rezultatų, KLR privalo nutraukti suimtų tibetiečių kankinimus bei liautis areštavus juos vien dėl to, kad jie reikalauja žmogaus teisių gerbimo.

Šaltinis: http://www.tchrd.org/2014/01/death-in-detention-monk-exposes-chinas-failure-to-protect-tibetans-right-to-life-2/

2014/01/16