Dr. Tubtenas Samdupas: „Lenkija ir Baltijos šalys suteikia geresnę apsaugą Dalai Lamai nei Jungtinė Karalystė“

26953f7d8bd4a1d7bc5f7daf75ffd50a5310a8d8Dr. Tubtenui Samdupui šiais metais baigiant savo kadenciją kaip Jo Šventenybės Dalai Lamos atstovui Šiaurės Europoje, skelbiame pokalbį apie atsakomybę, susijusią su šia diplomatine veikla, kuri niekur pasaulyje neturi diplomatinės akreditacijos. Tubtenas Samdupas yra gavęs Neapdainuotų atjautos didvyrių (Unsung Heroes of Compassion) apdovanojimą, kurį jam suteikė Kalifornijoje įsikūrusi organizacija Wisdom in Action.

Jūsų oficialios pareigos yra Jo Šventenybės Dalai Lamos atstovas Šiaurės Europai. Ar Jūs tiesiog atstovaujate Jo Šventenybei Dalai Lamai ir remiate jį padėdamas organizuoti jo vizitus? Ar Jūs taip pat atstovaujate Centrinei Tibeto administracijai bei jos siekiams palaikyti politinius, kultūrinius bei diplomatinius santykius tose šalyse? Kiek šiuo metu žmonių dirba Tibeto kabinete? Paaiškinkite, ką Jūs ir Tibeto kabinetas veikiate Tibeto ir tibetiečių labui?

Mes atliekame abi funkcijas. Jo Šventenybės kelionės yra labai svarbi mūsų darbo dalis, ir mes visi prisiimame šią atsakomybę labai rimtai. Taip pat mes atstovaujame Centrinei Tibeto administracijai. Nuolatos susitinkame su Užsienio reikalų ministerijų atstovais ir parlamento nariais tose šalyse, su kuriomis esame paskirti darbuotis.

Londono padalinyje kartu su atstovu dirba trys žmonės. Naudodamiesi ribotais ištekliais ir naujomis idėjomis, mes stengiamės su Tibeto reikalais žengti pirmyn. Kaip Jo Šventenybės atstovas, visada jaučiau, kad galimybės neturi ribų.

Kokį diplomatinį statusą Didžiosios Britanijos vyriausybė (taip pat kitos jūsų jurisdikcijos šalys) suteikia Centrinei Tibeto administracijai ar Tibeto kabinetui? Kokią apsaugą ir priėmimą suteikia Jo Šventenybei viešint Jungtinėje Karalystėje ir kitose šalyse?

Žinoma, kad jokia šalis pasaulyje nepripažįsta Tibeto kaip nepriklausomos šalies, ir dėl to Tibeto kabinetas ir atstovai negauna diplomatinio statuso. Tačiau kai kurios mažesnės šalys, ypač Baltijos valstybės, su mumis elgiasi pagarbiau ir yra labiau prijaučiančios.

Pastebėjau, kad dauguma Šiaurės Europos šalių suteikia priimtiną apsaugą viešint Jo Šventenybei. Pavyzdžiui, Lenkija ir kai kurios Baltijos šalys suteikia aukšto lygio apsaugą. Kad ir kokios būtų priežastys, Jungtinės Karalystės valdžios skirta apsauga yra minimali.

Sužinojau, kad Tibet House Trust neseniai surinko 1,5 milijono eurų statyboms, susijusiomis su programomis ištremtai Tibeto bendruomenei. Gal galėtumėte išsamiau papasakoti, kaip ši suma bus panaudota?

Mums pavyko surinkti 1,5 milijono eurų, kurie yra naudojami žmogaus teisių gynėjų administracinei plėtrai gerinti.

2009-ųjų rugpjūtį sakėte, kad jūsų Londono paskyrimas yra ketveriems metams, tačiau pasilikote penkerius. Kokius darbus spėjote nudirbti?

Priežastis, dėl kurios ištęsėme kadenciją, buvo paprasta – užbaigti darbus, kuriuos pradėjau ruošdamasis 2015-iesiems, kai Jo Šventenybei sukaks 80 metų.Norėjau užtikrinti, kad visi reikalai bus užbaigti, ir mano darbų tęsėjas galės dirbti toliau.

Girdėjau, kad kitą mėnesį palikęs Tibeto kabinetą turite planų dirbti jaunimo įdarbinimo iniciatyvoje tibetiečių gyvenvietėse. Ar tai tiesa? Jei taip, prašau papasakoti mums, su kuo tai susiję? Ar turite pakankamai lėšų pradėti šią iniciatyvą?

Taip, tai tiesa. Manau, kad labai svarbu sugalvoti strateginį planą padėti tiems jauniems tibetiečiams, kurie pasirinks gyventi bendruomenėje, auginti savo vaikus Tibeto kultūroje bei prižiūrėti pasenusius tėvus. Privalome jiems suteikti tokį pasirinkimą. Žinoma, neturiu jokio magiško sprendimo, bet esu įsitikinęs, kad galime sugalvoti kai ką įdomaus suteikiant padoriai mokamo darbo galimybių.

2006-aisiais aplankiau visas didžiąsias tibetiečių gyvenvietes Karnatakos valstijoje. Vizito metu pajutau, kad kas nors turi būti padaryta. Deja, neturėjau laiko šiam projektui atsidėti pastaruosius penkerius metus, kuriuos dirbau Londone. Dabar, turėdamas daugiau laiko ir bendradarbiaudamas su Centrine Tibeto administracija, išbandysiu inovatyvų ir tvarų projektą, kuris padės pasiekti šį tikslą.

Kalbino Tseringas Passangas iš „Tibet Relief Fund“

Šaltinis: http://www.tibetanreview.net/poland-and-baltic-states-provide-better-security-for-dalai-lama-than-uk/

2014/09/10