Neregėtas Tibetas

printer@bernardinai.lt_20160404_165317Retame pasaulio žemėlapyje šiandien galima rasti pažymėtą Tibetą, nors dar praėjusio amžiaus viduryje savo teritorija ši šalis mažai kuo tenusileido Kinijai. Dabar tai okupuotas, nusiaubtas, jėga padalintas ir suskaldytas kraštas, o ilgus amžius krašte gyvavusi unikali Tibeto civilizacija su savo kultūra, religija, kalba, papročiais dėl kinų valdininkų nuosekliai vykdomos tautinės asimiliacijos politikos yra atsidūrusi ant išnykimo slenksčio.

„Tibeto tragedija nepaprastai ryškiai atspindi visos XX a. istorijos esmę – tai, kas prasidėjus okupacijai jame vyko ir tebevyksta, yra dvasinės laisvės kova su prievarta, Išminties, kurią iškelia širdis, kova su pavergto proto žinojimu, taurios individo vertės kova su gyvuliškais minios instinktais, idealizmo kova su cinizmu, tikėjimo aukščiausiąja žmogaus paskirtimi, į kurią veda dvasinio tobulėjimo kelias, kova su aklu vergavimu daiktui, keliaklupsčiavimu prieš materialinį gerbūvį, Vilties, kuria teikia giliausių, pirmapradžių būtovės slėpinių pažinimas, kova su gūdžiu beviltiškumu…“ – taip savo knygoje „Ištremtas Tibetas“, kuri pasirodė 1996 metais rašė rašytoja, keliautoja ir aktyvi Tibeto gynėja Jurga Ivanauskaitė.

Šiose fotografijose, įvairių šalių fotografų darytose prie kelis dešimtmečius, matyti unikalios Tibeto gamtos bei kultūros atspindžiai. Kalendorius su šiomis nuotraukomis išleido asociacija „Internacional campaign for Tibet“. Fotografijų autoriai – Galeno Rowello, Maththieu Ricardas, Drog-ga, Jamesas Wheleris, Peteris Hendrickas, Gignamas Wanghangas, Sonamas Zoksangas.

2016/08/22