R. Hofertienė „Jei kas politizuoja Olimpiadą, tai visų pirma – pati Kinija!“

Jei Kinija būtų normali demokratinė pasaulio valstybė, XXIX Olimpiada būtų viso pasaulio šventė. Dabar gi, pati Kinijos valdžia viso pasaulio dorus politikus ir visuomenes laiko nerime ir įtampoje dėl nesiliaujančių žmogaus teisių pažeidimų ne tik Tibete, bet ir pačioje Kinijoje. Olimpiados orumas, šventiškumas, ramybė buvo ir tebėra Kinijos valdžios rankose.

Deja, rengiantis Olimpiadai ir net šiomis dienomis nesibaigia persekiojimai dėl politinių įsitikinimų, išpažįstamo tikėjimo; kalėjimuose nemažėja priklausančiųjų etninei mažumai. Net mokesčių nemokantys asmenys (o gal tai pretekstas siekiant susidoroti su neparankiais asmenimis) baudžiami mirtie bausme. Kasmet įvykdoma ne vienetai, o tūkstančiai mirties bausmių. Teisingai Europos Parlamento narė L. Andrikienė DELFI rašo, kad „kalbant sportiniais terminais, Kinija žmogaus teisių pažeidimų srityje yra čempionė, daugybei kitų šalių kinų „aukštumas“ šioje srityje būtų sunku pasiekti“.

EPA nuotrauka. Bernardinai.lt

EPA nuotrauka. Bernardinai.lt

Tarptautinių žodžių žodyne randu žodį olimpionikas (olimpinių žaidynių nugalėtojas). Taigi Kinija XXIX olimpiadoje olimpionike taps nebent dėl žmogaus teisių pažeidimų gausos, nė dėl sportinių pasiekimų.
Didžiuojuosi mūsų Prezidento Valdo Adamkaus sprendimu nevykti į Pekiną. Tai ori, išdidi ir padedanti Kinijos valdžiai susivokti, pozicija. Tuo pačiu tai parama Tibetui ir demokratėti bandančiai nemažai kinų tautos daliai.
Nebent olimpiečiui R.Vyšniauskui bus „nuostolis“ neatvykus Prezidentui – nebus ko pakilnoti. Nuraminsim jį: jei Prezidento masę pridės prie treniruočių metu iškeliamo svorio, tai auksas – garantuotas. Tuomet džiaugsis ne tik Vyšniauskas, bet ir visa Lietuva.

Sutinku, kad ši Olimpiada galėjo tapti viso pasaulio žmonių šventė. Reikėjo, kad Kinijos valdžia būtų mėginusi atitaisyti bent dalį Tibetui padarytų žiaurumų. Bent būtų pradėjusi ne vaidybines, o gera valia grįstas derybas su Dalai Lama be išankstinių sąlygų dėl Tibeto autonomijos! Juk Dalai Lamos siekiai švelnūs – siekti tik autonomijos, nors yra neginčytinas istorinis ir teisinis pagrindimas Tibeto Nepriklausomybei!

Jo Šventenybė Dali Lama XIV

Jo Šventenybė Dalai Lama XIV

Nebesvarstysime ar olimpiada turėjo vykti Kinijoje ar kitur. Ji jau vyksta. Pasaulis, įsitikinusi, norėtų, kad olimpiados metu nebūtų žemės drebėjimų, teroro aktų, kad sportininkai grįžtų į savo šalis sveiki ir gyvi, su medaliais. Tačiau ne mažiau svarbu, kad pasaulis susivienytų ne tik tvirtam NE visiems tautų naikintojams ir žmogaus teisų pažeidėjams. Tarus NE svarbiausia, kad to NE vykdymas būtų nuolat ir griežtai kontroliuojamas!

Vakar perskaičiau Kinijos ambasadorės interviu Eltai. Rašinio stilius lietuviams lengvai atpažįstamas ir primena mums okupacijos laikus. Todėl straipsnį baigsiu aštuoniais patarimais ambasadorei.

1.  Neapsimeskite sportininkų interesų gynėja ir iš tos „ gynybos“ nedarykite politikos. Visos šalys, taip pat ir Lietuva, didžiuojasi savo sportininkais, remia juos, laukia jų pasirodymo bei rezultatų, nes jie garsina savas valstybes. Jei kas politizuoja olimpiadą, tai tik pati Kinija. Padėkite savo šaliai tapti demokratine valstybe ir kitos valstybės taps draugiškos Kinijai.

2.  Teigiate, jog tai, kad XXIX olimpiada vyksta Kinijoje „rodo didžiausią pasaulio pasitikėjimą Kinija“. Patarti šiuo klausimu mažai galiu, nes Jūs pati labai gerai suprantate, kad pasaulis Kinija nepasitikėjo, o tik sudarė galimybę kinų valdžiai nutraukti visiems matomus diktatūros žiaurumus ir demokratėti. Plika akimi matyti, kad net šiandien Jūsų valdžia išvadų dar nepadarė.

3.  Nenumeskite savo valstybės kaltės nei sportininkams, nei Tarptautiniam olimpiniam komitetui ar šalių tautiniams olimpiniams komitetams. Manau, jog Lietuvos tautinis olimpinis komitetas atsakingas tik už pakvietimą, o ne už valstybės vadovų dalyvavimą olimpiadoje. Mūsų valstybėje Prezidentas yra viršesnis už olimpinį komitetą ir pats sprendžia kaip pasielgti. Į demokratinę valstybę vykti nori visi.

4.  Europos Parlamento narė Laima Andrikienė yra ne tik Tibeto, bet ir visų kitų engiamų, laisvės ir demokratijos siekiančių valstybių gynėja. Ir tai ji daro remdamasi patikrintomis žiniomis, kvalifikuotai. Suprantu, jog Jus galėjo sudirginti p. Andrikienės interviu Eltai, todėl mėginate įrodinėti teisumą! Tačiau reikėtų Jums ne tik teoriškai gintis, bet ir praktiškai dokumentų teiginius įgyvendinti savo veikloje ir savo šalyje.

5.  Teisingas teiginys iš „ Amnesty International“ pranešimo, kad žmogaus teisių padėtis prieš Pekino olimpiadą blogėja. Jūs teigiate, jog Kinija pasirašė daugiau nei 20 tarptautinių konvencijų dėl žmogaus teisių apsaugos. Tai gerai. Bet ten, kur pasirašius konvencijas ar savo konstitucijas „pamirštama“ jas vykdyti – ten klesti diktatūra. Linkiu Jūsų valstybei sparčiais tempais demokratėti.

6.  Gerai, kad žinote viską, kas vyksta Lietuvoje. Toks ambasados darbas. Žinojote, kad vyks žvakučių akcija. Aš ten buvau, galėjote ateiti ir Jūs. Pamatytumėte, išgirstumėte, kodėl žmonės remia Tibetą. Rašote, jei rėmėjai bent kartą būtų buvę Tibete, jie galvotų kitaip. Jūs taip pat nė karto nedalyvavote Tibeto rėmėjų pikete. Netgi nuo pačių taikiausių piketuotojų užsidarinėjate ambasados langus ir duris. Nė karto net neatsiuntėte savo atstovo su jai kalbėtis.

7.  Vargšais vadinate tibetiečius. Rašote jų gyvenimo trukmė buvo 35 metai. Kiekvienas pasaulyje sveiko mąstymo žmogus Jums patartų: GERIAU 35 metai LAISVĖS, nei 135 NELAISVĖS!!!!

8.  Nesižeminsiu komentuodama Jūsų švelniai tariant, SĄMONINGAS NESĄMONES apie Dalai Lamą XIV. Patarsiu tik viena: žinote visą tiesą apie Tibetą ir Dalai Lamą, tai ir rašykite tiesą. Žinoma, jei Jūsų sąmonėje ir sąžinėje yra vietos sąvokoms TIESA, TEISINGUMAS.  Ar Kinija trokšta tik karo? Jei ne, tai Dalai Lama XIV yra taikaus pasipriešinimo pavyzdys įgyvendinat Tibeto laisvės siekį. Tai yra pavyzdys visam pasauliui ir pačiai Kinijai. Ne Lukašenka, ne Fidelis yra Nobelio Taikos premijos laureatai. Nobelio taikos premija įteikta Dalai Lamai! Tibeto teisė į nepriklausomybę yra pagrįsta ir istoriškai, ir teisiškai. Dalai Lama, gelbėdamas savo tautos likučius nuo Kinijos žiaurumų ir visiško Tibeto sunaikinimo, sutinka savo šaliai siekti bent autonomijos. Pasaulis vylėsi, kad iki Olimpiados Kinija ne tik pradės derybas su Dalai Lama be išankstinių sąlygų, bet galutinai ir teigiamai išspręs bent Tibeto autonomijos klausimą. Deja!

Kinija  taip pat turėtų nepamiršti, kad jau XXI amžius, kad ne tik pasaulio visuomenė, bet ir politikai darosi vis nepakantesni diktatūroms ir žmogaus teisių pažeidimams. Taigi, jei kas ir supainiojo politiką su sportu, tai tik pati Kinija. Iki Olimpiados išsivalę savo valstybėje POLITINES DĖMES, būtų atskyrę, jų žodžiais tariant, politiką nuo sporto ir suteikę tikrą šventę savo šaliai, Tibetui, sportininkams ir visam pasauliui!

R.Hofertienė