Paulius Normantas. Tibetas 1994 m.

Paulius Normantas. Tibetas, 1994 m. 1989 m. išvykęs į pirmąją ekspediciją po okupuotą Tibetą (antroji ekspedicija surengta 1994), fotografas, poetas ir keliautojas Paulius Normantas budistinių kraštų trajektoriją sistemingai brėžia ir šiandien, kur fiksuoja nykstančias tautas, jų papročius, religinio ir kasdienio gyvenimo fragmentus, gamtą, architektūrą bei žmones.

„Skleisk tiesą apie Himalajus ir juose gyvenančias tautas“ – tai vienas iš P. Normanto priesakų su didele meile ir žemaitišku užsispyrimu įgyvendinamas kiekviena fotografija.

Aš dirbu Tibeto laisvės bylai, siekdamas išvaduoti šią šalį, jo žmones iš Kinijos komunistų gniaužtų. Ir ne tik dėl pačių tibetiečių. Demokratinės reformos Kinijoje būtų į naudą ne tik Tibetui, bet ir pačiai Kinijai bei visam pasauliui. Visi galėtume įkvėpti daugiau deguonies…

Paulius Normantas